Broklová Vlasta

Autorka sama o sobě říká :

"Narodila jsem se na Moravě a většinu svého života jsem milovníkem umění a všeho pěkného, umění mě ovlivňuje a provází od chvíle co si pamatuji. Absolvovala jsem kurs umělecké výroby, písmomalířství a figurální malby ve Zlíně a v Kroměříži kurs počítačového grafika. V současné době se věnuji tvorbě -  malbě akrylem, kresbě, malbě na zeď, užité malbě a grafice za použití různých technik, materiálů i výrazových prostředků. Mezi nejpoužívanější techniky patří malba akrylem na plátno a kresba graficky upravená na tisk."

Na průřez autorčiny tvorby se můžete podívat na stránkách: http://www.broklova.estranky.cz/

 

Řadit podle